Wat betekenen persoonlijke datakluizen voor het medialandschap?

In deze publicatie gaan we dieper in op de persoonlijke datakluizen (Personal Online Datastores, of "pods") en hun relevantie voor de mediasector.
We schetsen hoe ze het pad kunnen effenen naar meer controle en transparantie bij consumenten, kijkers, luisteraars of lezers over wat er met hun persoonlijke data gebeurt. We bespreken hoe Solid-gebaseerde datakluizen identiteit, data-opslag en applicatie ontrafelen en beschrijven enkele van de initiatieven en experimenten die met Solid-gebaseerde datakluizen werden opgezet in de media-industrie.