Persoonlijke datakluizen binnen het medialandschap: top use cases van media stakeholders en mediagebruikers

In het najaar van 2023 vond een reeks van drie workshops plaats, een eerste met 11 media-stakeholders en nadien twee focusgroepen met 17 eindgebruikers. Het doel van de workshop met stakeholders was om inzicht te verwerven in de belangrijkste uitdagingen voor mediabedrijven om aan de slag te gaan met (op Solid-gebaseerde) persoonlijke datakluizen of Personal Online Datastores (pods).
Daarnaast werd gebrainstormd over mogelijke toepassingen waarbij de mogelijkheden van pods werden geƫxploreerd. Vervolgens gingen we tijdens twee focusgroepen aan de slag met Vlaamse mediagebruikers die de Solidgebaseerde toepassingen gaan gebruiken. Enerzijds wilden we meer inzicht krijgen in hun latente noden en verwachtingen ten aanzien van hun online persoonlijke data, anderzijds wilden we eindgebruikers de ideeƫn die uit de stakeholderworkshop kwamen, laten evalueren.